Skip to main content

View Basket | Checkout

Ashigaru

Homepage > Store > 28mm SAMURAI - 16th Century > Ashigaru > SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5

SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5
SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5
SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5
SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5
SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5

SAM19 - Ashigaru with Yari Spears x 5

Product ref: SAM19

Price: £6.25

Ashigaru with yari Spears x 5


This set of mixed Ashigaru are armoured with Yari spears 


*Pack comes with 5 x Sashimono*